САМОАНАЛІЗ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО МУЗИЧНОГО УЧИЛИЩА ім. В.І.ЗАРЕМБИ ЗА 2013 – 2015 рр.

Складений робочою комісією:

Голова:Бернацький Віктор Юрійович – директор

Члени робочої комісії:

  • Круліковська Тетяна Петрівна – заступник директора з навчально-виховної роботи
  • Бєляєва Тетяна Арсенівна – методист
  • Радченко Інна Анатоліївна – завідувач ПЦК «Загальноосвітні дисципліни»
  • Вінічук Олександр Дмитрович – керівник фізичного виховання
  • Блазун Марина Броніславівна – старший інспектор відділу кадрів
  • Яблонська Галина Володимирівна – завідувач бібліотеки

Підстава: наказ від 02.11.2015 р. № 99-0 «Про створення робочої групи з підготовки матеріалів самоаналізу загальноосвітньої підготовки студентів Хмельницького музичного училища ім. В.І.Заремби до державної атестації».

Період проведення: з 02.11.2015 р. по 02.12.2015 р. 

Скачати презентацію

1. Загальна характеристика закладу
2. Матеріально-технічна та навчально-методична база
3. Створення умов для безпеки життєдіяльності всіх учасників навчально-виховного процесу та охорони праці
4. Створення умов для навчання дітей з особливими освітніми потребами, в тому числі дітей-інвалідів
5. Стан соціально-побутової сфери
6. Організація роботи щодо професійного розвитку педагогічних працівників
7. Ділова та фінансова документація навчального закладу, її відповідність вимогам законодавства
8. Забезпечення внутрішнього моніторингу навчальних досягнень студентів з предметів загальноосвітнього циклу.
9 Рівень навчальних досягнень
10. Створення умов для задоволення потреб студентів у різних формах позаурочної навчально-виховної роботи
11. Використання бібліотеки та інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховному процесі
12. Відкритість і публічність у діяльності навчального закладу
13. Суспільна оцінка навчального закладу батьківською громадськістю, громадськими організаціями
14. Роль навчального закладу у житті територіальної громади
15. Організація роботи з усунення порушень вимог законодавства і недоліків у роботі
16 Загальний висновок щодо рівня освітньої діяльності
17. Бланк атестація ЗОД
18 Якісний склад педагогічних працівників