Документація

Заява_про_акредитацію_ОП.pdf

Відомості_про_самооцінювання_ОП

Потреба_в_кадрах_ХМК_2020_р

Матеріальна_база_ХМК

Статут_ХМК

Договори_з_ОТГ

Положення_про_проектні_групи

Положення_про_ДМШ-С

Наскрізна_програма_практики

Положення_про_оцінювання

положення_про_студ.самоврядування

положення_про_силабус

положення_про_проектні_групи

положення_про_порядок_перезарахування_навчальних_дисциплін

Положення_про_стратегії_і_перспективні_напрямки

Положення_про_систему_забезпечення_якості_освіти

Положення_про_організацію_освітнього_процесу

Положення_критерії_оцінювання

Положення_плагіат

Положення_про_атестація_ФМБ

Положення_про_вибіркові_дисципліни

Положення_про_відділення бакалаврату

Положення_про_доброчесність

Положення_про_опитування_студентів

Положення_про_порядок_реалізації_права_на_перездачу

 

Положення_про_процедуру_врегулювання_КС

Опитування студентів щодо якості освітнього процесу