Оголошення про конкурс на заміщення посад науково-педагогічних та педагогічних працівників

13.09.2021                                                                                                                                                  м.Хмельницький

Оголошення про конкурс на заміщення посад науково-педагогічних та педагогічних працівників Хмельницького фахового музичного коледжу ім. В.І. Заремби

 Лого ХФМК 1

Хмельницький фаховий музичний коледж ім. В.І. Заремби оголошує про конкурс на заміщення посад науково-педагогічних та педагогічних працівників (29000, Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. Прибузька, буд. 8). Перелік посад розміщено у Наказі № 114-0 "Про оголошення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад", що додається.

У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які вільно володіють державною мовою, мають відповідний науковий ступінь, стаж роботи на посадах науково-педагогічних працівників та (або) педагогічних працівників та є фахівцями з основного напряму діяльності коледжу.

Строк подання заяв – один місяць з дня опублікування оголошення ХФМК ім. В.І.Заремби.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають наступні документи:

·         заяву про участь у конкурсі на ім’я директора коледжу, написану власноруч;

·         заповнений особовий листок з обліку кадрів та автобіографію;

·         дві фотокартки розміром 4 см х 6 см;

·         копії документів про: повну вищу освіту, наукові ступені, вчені звання, стажування, підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, свідоцтва, інші передбачені законодавством України документи) (за необхідністю);

·         ксерокопію паспорта громадянина України, засвідчену особисто;

·         ксерокопію трудової книжки;

·        список наукових праць за останні відповідно 3 чи 5 років, опублікованих у фахових наукових виданнях України або у закордонних виданнях (за необхідністю);

·         документ про підвищення професійної, педагогічної майстерності (за необхідністю).

Копії документів, які подаються претендентом, мають бути засвідчені в установленому законом порядку.

Відповідальність за недостовірність документів несе претендент.

Документи необхідно подати до Відділу кадрів Хмельницького фахового музичного коледжу ім. В.І.Заремби, що знаходиться за адресою: м. Хмельницький, вул. Прибузька, буд. 8.

У разі не подання повного пакету документів, претендент не допускається до участі у конкурсі.

 

Телефон для довідок : (0382) 65-83-50.

 

Наказ № 114-0 "Про оголошення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад" від 13.09.2021