студентське наукове товариство

Студентське наукове товариство

Хмельницького музичного училища ім. В. І. Заремби

Студентське наукове товариство Хмельницького музичного училища ім. В. І. Заремби діє з метою створення сприятливих умов для розвитку та реалізації творчих здібностей студентів закладу, залучення їх до активної науково-дослідної, пошукової діяльності у процесі навчання.

СНТ має на меті:

  • підвищення якості підготовки фахівців;
  • формування наукового світогляду, оволодіння методами наукового дослідження;
  • розвиток творчого мислення та індивідуальних здібностей студентів;
  • розвиток ініціативи, здатність застосовувати теоретичні знання у своїй практичній роботі;
  • залучення здібних студентів до вирішення наукових проблем;
  • постійне оновлення та вдосконалення знань.

Робота СНТ здійснюється за такими напрямами:

  • пошук інформації та реферування статей;
  • підготовка та проведення круглих столів, семінарів, конференцій;
  • участь у проведенні конкурсів, студентських олімпіад та різноманітних творчих змагань;
  • вивчення та розповсюдження передового досвіду інших навчальних закладів з питань організації та проведення наукової роботи студентів тощо.

До складу СНТ Хмельницького музичного училища ім. В. І. Заремби входять студенти І-IV курсів. Зі СНТ активно співпрацюють члени гуртка відділу «Теорія музики» - «Квінта».

 Голова СНТ – Прозор Вероніка, студентка ІІ курсу відділу «Оркестрові струнні інструменти».