1. Академічна доброчесність – сукупність етичних принципів і правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.

Кодекс академічної доброчесності встановлює загальні етичні принципи та правила поведінки, якими мають керуватися всі учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності; визначає особливості дотримання академічної доброчесності педагогічними, науково-педагогічними працівниками та здобувачами вищої освіти; види академічної відповідальності; права осіб, стосовно яких порушено питання про недотримання академічної доброчесності.

Посилання на

Академічна доброчесність на сайті НАЗЯВО