Про навчання

Освітня програма - "Музичне мистецтво"

Галузь знань -       02"Культура і мистецтво"

Спеціальність -  025 "Музичне мистецтво"

Освітній рівень - Бакалавр

Кваліфікація - Бакалавр музичного мистецтва

Освітня програма 

Навчальний_план_бакалаврат