Конференція "Пізнаємо та досліджуємо світ музики"

изображение viber 2022-01-28 15-42-57-178

 

ПОЛОЖЕННЯ

Всеукраїнської дитячої науково-творчої конференції

«ПІЗНАЄМО ТА ДОСЛІДЖУЄМО СВІТ МУЗИКИ»

19 березня 2022 року, дистанційний формат проведення

 

І. Загальні положення

Метою Всеукраїнської дитячої науково-творчої конференції «Пізнаємо та досліджуємо світ музики» (далі Конференція) – є виховання дітей шляхом зацікавлення до науково-дослідницької діяльності в музичному мистецтві.

Дитяча науково-творча конференція є формою презентації результатів навчально-дослідницької діяльності учнів мистецьких шкіл.

Задачами Конференції є:

-          підвищення ефективності навчального процесу, розвиток наукового способу мислення;

-          створення умов для розвитку творчих здібностей, інтересів у учнів мистецьких шкіл;

-          розвиток інтересу учнів мистецьких шкіл до дослідження музичних творів, формування дослідницьких умінь та навичок;

-          демонстрування інтелектуальних та творчих здібностей учнів мистецьких шкіл;

-          стимулювання творчої активності;

-          отримання досвіду публічних виступів.

У Конференції беруть участь учні мистецьких шкіл: ДМШ, ДМШ-студії, ДШМ України.  У Конференції презентуються учнівські  роботи, що є самостійними дослідженнями з актуальних питань музичного мистецтва.

Конференція проводиться раз на два роки.

Поширення матеріалів конференції буде здійснюватися в електронному форматі на сайті Коледжу (електронний збірник тез), а також, за бажанням, у друкованому вигляді.

 

 

ІІ. Організатори

Організаторами Конференції є Хмельницький фаховий музичний коледж ім. В.І. Заремби та ПЦК «Теорія музики».

Організатори вирішують наступні задачі:

-          затверджують склад журі;

-          організовують прийом заявок і робіт учнів;

-          проводять відбір робіт для участі в Конференції;

-          підводять підсумки Конференції;

-          здійснюють розподіл робіт по тематиці (за потребою);

-          організовують нагородження учасників – авторів найбільш змістовних і творчих виступів Конференції за номінаціями.

 

ІІІ. Номінації:

-          науковість дослідження;

-          актуальність теми дослідження;

-          художнє оформлення презентації;

-          якісний музичний супровід;

-          креативний підхід у розкритті теми;

-          артистична манера подачі матеріалу тощо.

 

ІV. Умови участі в Конференції

У Всеукраїнській дитячій науково-творчій конференції беруть участь учні середніх та старших класів ДМШ, мистецьких шкіл, шкіл-студій України.

Тематика Конференції:

-          українське музичне мистецтво: стиль, композитор, виконавець, жанр, твір тощо;

-          світове музичне мистецтво: стиль, композитор, виконавець, жанр, твір тощо;

-          музичний інструментарій: виникнення, розвиток музичних інструментів, їх залучення до різних виконавських складів (ансамблів, оркестрів);

-          музика у синтезі із суміжними видами мистецтв: література, живопис, хореографія, театр, кінематограф, мультиплікація тощо;

-          українська народна музична творчість: обряди, жанри, фольк-гурти тощо;

-          різноманітні прояви та форми музичного життя минулого та сьогодення: конкурси, фестивалі, творчі проєкти, діяльність творчих колективів, установ тощо.

Для участі у Конференції учасникам до 12 березня потрібно заповнити Google форму за посиланням https://forms.gle/GDasrwdc7kLAeZQu6 та прикріпити текст доповіді з посиланням на YouTube відео запису учасника.

 

V. Вимоги до оформлення робіт

Тези повинні бути написані українською мовою в науковому стилі і не містити граматичних помилок.

Критерії щодо вибору теми: тема повинна бути цікавою, доступною та відповідати віковим особливостям дітей.

Основні критерії щодо тексту доповіді:

-   розширення рамок шкільної програми;

-   розкриття заявленої теми (заохочується нестандартний підхід);

-   актуальність і новизна дослідження;

-   чітке формулювання мети дослідження;

-   логічність, повнота побудови доповіді;

-   наявність висновків, власної думки автора;

-   творчий підхід;

-   відповідність вимогам до оформлення робіт;

-   оригінальність тексту доповіді. Кожна доповідь перевіряється програмою на антиплагіат. В разі низького відсотку оригінальності тексту (менше 70 %) робота не допускається до виступу участі в Конференції.

Основні критерії щодо змісту, структури та формату відео запису:

-          на початку виступу учасник має обов’язково представити себе, тему доповіді та навчальний заклад;

-          дотримання регламенту (до 10 хв.);

-          творчий підхід до оформлення презентації;

-          музикальність виконання композицій;

-          емоційність виступу;

-          вільне володіння текстом доповіді;

-          вітається запис відео із залученням фото, відео, аудіо матеріалів або власною музичною ілюстрацією.

Технічні вимоги до оформлення:

Матеріали приймаються у текстовому редакторі Word. Тези друкуються шрифтом Times New Roman, 14 розміром з 1,5 інтервалом, вирівнювання тексту – по ширині, відступ першої строки – 1,25 см. Поля: ліве, праве, верхнє і нижнє – 20 мм. Обсяг тез – 2-4 друковані сторінки.

Відомості про використані джерела складаються відповідно до вимог, зазначених у стандартах: ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» з урахуванням правок (код УКНД 01.140.40).

 

 

 

 

Приклад для оформлення тез

 

Навчальний заклад

(вирівнювання по центру)

клас мистецької школи, фах (інструмент)

 

ТЕМА

(вирівнювання по центру)

Автор – прізвище, ім’я, по батькові (без скорочень)

Керівник – прізвище, ім’я, по батькові (без скорочень),

посада, науковий ступінь

 

Текст доповіді, текст доповіді, текст доповіді, текст доповіді, текст доповіді, текст доповіді, текст доповіді, текст доповіді, текст доповіді, текст доповіді, текст доповіді, текст доповіді.

Список використаних джерел

 

VI. Нагородження

Організаційний комітет підводить загальний підсумок у день проведення перегляду виступів учасників Конференції.

За результатами обговорення найбільш яскраві виступи відзначаються дипломами, спеціальними призами.

Усі учасники отримують Сертифікат доповідача/учасника заходу. Викладачі – Подяку за підготовку учасника/ків.

За підсумками проведення Конференції планується видання збірки матеріалів.

 

VIІ. Фінансові умови

Конференція є некомерційним заходом.

Фінансування Конференції здійснюється за рахунок надходжень, не заборонених чинним законодавством України.

Внесок за участь становить – 100 грн (витрати, що покривають друк сертифікатів, дипломів, буклетів учасників та призовий фонд).

Реквізити для оплати надаються після розгляду тез.

 

Телефони для довідок: 0977116626 – Вавренчук Ірина Андріївна,

                                          0672673810 – Сікорська Анастасія Василівна