Асоціація випускників

асоцвипуск

АСОЦІАЦІЯ ВИПУСКНИКІВ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО ФАХОВОГО МУЗИЧНОГО КОЛЕДЖУ ІМ. В.І. ЗАРЕМБИ

Асоціація випускників Хмельницького фахового музичного коледжу ім. В.І. Заремби покликана скеровувати власну діяльність на творення спільноти випускників, друзів, працівників, викладачів та студентів, яка шанує пріоритети та цінності Коледжу;підтримує; прагне сприяти розвитку навчального закладу, ділячись власним досвідом, знаннями та компетенціями.

Метою діяльності Асоціації є об’єднання випускників Коледжу для збереження традицій та забезпечення наступності поколінь; створення можливостей для індивідуального розвитку здобувачів  фахової передвищої та вищої освіти, працівників та випускників Хмельницького фахового музичного коледжу ім. В.І. Заремби.

Завдання Асоціації:

 • створення умов для освітнього, наукового, культурного і професійного спілкування здобувачів передвищої та вищої освіти, працівників та випускників Коледжу;
 • підвищення престижу та формування позитивного іміджу Коледжу як провідного освітньо-наукового, культурно-мистецького та просвітницького центру Хмельниччини;
 • підтримка престижності та репутації Коледжу на різних рівнях шляхом популяризації діяльності випускників Коледжу;
 • сприяння професійному зростанню випускників Коледжу, створення умов для більш повної їх самореалізації в освітній, науковій, професійній, культурній та інших видах діяльності;
 • інформаційний обмін між випускниками та працівниками Коледжу;
 • сприяння поліпшенню якості підготовки здобувачів фахової передвищої та вищої освіти;
 • моніторинг досягнень випускників Коледжу;
 • створення можливостей для реалізації спільних освітніх, наукових та громадських проектів здобувачів, працівників та випускників Коледжу.

Для вирішення вказаних вище завдань Асоціація такі напрями діяльності:

 • ведення інформаційної бази даних випускників Коледжу, забезпечення зв’язку між ними, проведення різних опитувань, анкетувань, співбесід тощо з метою поширення знань про Коледж;
 • організація спілкування випускників Коледжу, встановлення і підтримка зв’язків між членами Асоціації, для обміну досвідом та надання взаємної підтримки і допомоги;
 • здійснення заходів щодо залучення випускників до добровільної участі в реалізації проектів та програм розвитку Коледжу;
 • сприяння ресурсному забезпеченню проектів освітньої, наукової та гуманітарної спрямованості Коледжу.

 

Інформація про працевлаштування випускників відділення бакалаврату