студентське наукове товариство

Студентське наукове товариство

Хмельницького фахового музичного коледжу ім. В. І. Заремби

Студентське наукове товариство Хмельницького фахового музичного коледжу ім. В. І. Заремби діє з метою створення сприятливих умов для розвитку та реалізації творчих здібностей студентів закладу, залучення їх до активної науково-дослідної, пошукової діяльності у процесі навчання.

СНТ має на меті:

 • підвищення якості підготовки фахівців;
 • формування наукового світогляду, оволодіння методами наукового дослідження;
 • розвиток творчого мислення та індивідуальних здібностей студентів;
 • розвиток ініціативи, здатність застосовувати теоретичні знання у своїй практичній роботі;
 • залучення здібних студентів до вирішення наукових проблем;
 • постійне оновлення та вдосконалення знань.

Робота СНТ здійснюється за такими напрямами:

 • пошук інформації та реферування статей;
 • підготовка та проведення круглих столів, семінарів, конференцій;
 • участь у проведенні конкурсів, студентських олімпіад та різноманітних творчих змагань;
 • вивчення та розповсюдження передового досвіду інших навчальних закладів з питань організації та проведення наукової роботи студентів тощо

  До складу СНТ Хмельницького фахового музичного коледжу ім. В. І. Заремби входять студенти І-IV курсів. СНТ активно співпрацює з членами гуртка відділу «Теорія музики» – «Квінта» (керівник – Гошко І.В.), а також гуртком «Співзвуччя мистецтв» (керівник – Варавкіна-Тарасова Н.П.).

  Голова СНТ – Білявець Маріанна, студентка IІІ курсу відділу «Теорія музики».
  Заступник голови СНТ – Круліковська Яна, студентка IV курсу відділу «Теорія музики».

 

Положення про СНТ

Звіт роботи СНТ за 2022-2023

Звіт роботи СНТ за 2021-2022

Звіт роботи СНТ за 2020-2021

звіт роботи СНТ за 2019-2020

звіт роботи СНТ за 2018-2019