⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Організація дистанційного навчання у Хмельницькому фаховому музичному коледжі ім. В.І. Заремби

 

Відповідно до рішення позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 27 жовтня 2021 року, протокол №1, на території Хмельницької області встановлюється «червоний рівень епідемічної небезпеки». У зв’язку з цим Хмельницький фаховий музичний коледж ім. В.І. Заремби змінив форму навчання з очної на дистанційну.

Вивчення студентами навчальних дисциплін відбувається відповідно до програми курсу із встановленням відеозв’язку та відповідно до розкладу.

Взаємодія всіх учасників освітнього процесу – один з найважливіших факторів успішного функціонування будь-якої навчальної спільноти. Особливо це стосується творчих спеціальностей. В умовах дистанційного навчання, коли викладачі й студенти не можуть бути поруч, взаємодія між усіма учасниками освітнього процесу набуває особливої важливості.

Найголовнішим критерієм якісного засвоєння навчального матеріалу програми, особливо індивідуальних спеціальностей, став вибір найоптимальніших інтернет інструментів для організації дистанційного навчання. Тому групові, індивідуальні заняття проводяться за допомогою різних платформ (Zoom, Moodle, Google Meet).

Робота студентів під час дистанційного навчання в коледжі передбачає використання двох видів дистанційного режиму: синхронного (студенти згідно розкладу перебувають та працюють на заняттях) та асинхронного, що передбачає запис власного виконання творів програми з фаху, ансамблю та інших виконавських дисциплін. Записи регулярно надсилаються викладачам, які проводять їх ретельний аналіз та надають методичні рекомендації щодо покращення виконання у подальшому.

Для стимулювання творчої та урізноманітнення навчальної діяльностей, під час організації освітнього процесу викладачі максимально залучають:

― мультимедійні матеріали-презентації, відеоролики, які допомагають студентам у вивченні тем передбачених навчальним планом;

― практичні завдання з методичними рекомендаціями щодо їх виконання,

― відео-майстер-класи, які демонструють різноманітні варіанти виконання вивчених композицій, технічних прийомів, тощо;

― завдання для самостійної роботи з відповідних тем;

 ― перелік інтернет-джерел, які сприятимуть легшому засвоєнню навчального матеріалу з визначених тем або вивчення музичних композицій (на каналі YouTube).

Дистанційну перевірку знань, які здобули студенти під час самостійної роботи, викладачі досить часто здійснюють за допомогою тестових завдань (на освітній платформі Всеосвіта) та перевірних завдань на подібних сервісах.

24 листопада в усіх академічних групах куратори із студентами провели бесіду «Забезпечення дистанційного навчання в академічних групах: якість, успішність, відвідування, дисципліна під час занять». Під час виховної години, студенти пройшли анкетування стосовно визначення якості дистанційного навчання, що дало змогу окреслити  супутні проблеми, визначити рівень та висловити пропозиції щодо його покращення.

 

Детальніше...