Онлайн-анкетування

1. Анкетування здобувачів щодо якості освітньо-професійної програми "Музичне мистецтво"

Результати анкетування здобувачів щодо якості ОП "Музичне мистецтво" (03.05 - 04.06.2021 р.)

 

2. Опитування щодо ефективності роботи кураторів груп у Хмельницькому фаховому музичному коледжі ім. В.І. Заремби

 

3. Анкета для опитування роботодавців щодо якості освітньої програми «Музичне мистецтво» Хмельницького фахового музичного коледжу ім. В.І. Заремби (спеціальність 025 Музичне мистецтво)

 Результати анкетування роботодавців щодо якості освітньої програми "Музичне мистецтво" (03.05. - 04.06.2021 р.)

 

4. Анкета для опитування здобувачів фахової передвищої та вищої освіти стосовно організації дистанційного навчання в Хмельницькому музичному коледжі ім. В.І. Заремби

Результати опитування здобувачів фахової передвищої та вищої освіти стосовно організації дистанційного навчання (березень 2021 р.)

 

5. Анкета для опитування педагогічних працівників Хмельницького музичного коледжу ім. В.І. Заремби стосовно організації дистанційного навчання

Результати опитування педагогічних працівників стосовно організації дистанційного навчання (березень 2021 р.)

 

6. Анкета виявлення рівня обізнаності щодо принципів академічної доброчесності серед студентів коледжу

Результати анкетування щодо виявлення рівня обізнаності принципів академічної доброчесності серед студентів коледжу (31.05. - 07.06.2021 р.)

 

7. Анкета виявилення рівня обізнаності щодо принципів академічної доброчесності серед педагогічних працівників коледжу

Результати виявлення рівня обізнаності щодо принципів академічної доброчесності серед педагогічних працівників (31.05 - 07.06.2021 р.)

 

8. Анкетування якість освіти очима студентів

 

9. Анкетування щодо розробки і перегляду освітньої програми (ОП)

Результати анкетування щодо розробки і перегляду освітньої програми (ОП) (03.05 - 04.06.2021 р.)

 

10. Опитування випускників щодо якості наданих їм освітніх послуг

Результати опитування випусників щодо якості наданих їм освітніх послуг. ОС. "Бакалавр" (червень, 2021 р.)

 11. Анкета для опитування здобувачів освіти щодо якості викладання та навчання за окремою навчальною дисципліною

 

12. Анкетування щодо форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання