Освітні програми

Освітня програма - "Музичне мистецтво"

Галузь знань -       02"Культура і мистецтво"

Спеціальність -  025 "Музичне мистецтво"

Освітній рівень - Бакалавр

Кваліфікація - Бакалавр музичного мистецтва

 

ОП 025 Музичне мистецтво Бакалавр 2021

Навчальний план бакалавр 2021

Навчальний план заочна форма 2021

Навчальний план бакалавр 2020

Навчальний план заочна форма 2020

Освітня програма 2019