Відкритий захист наукових робіт з «Гармонії»

209067425 1511725659164425 7235648615052887545 n

Відповідно до робочого навчального плану студенти III курсу відділу «Теорія музики» протягом другого семестру виконували наукове дослідження з дисципліни «Гармонія».

Написання та захист курсового проекту дозволяє не лише поглибити свої теоретичні знання з вищезгаданої дисципліни, але й сформувати навички самостійної наукової роботи. Виконуючи теоретичне дослідження під керівництвом завідувача відділу «Теорія музики» – Лачко Т.Ю., студенти мали змогу набути досвіду теоретичного узагальнення, отримати навички формулювання власних теоретичних і практичних висновків з обраної теми.

Під час захисту курсових робіт, який відбувся 22 червня 2021 р., студенти-теоретики представили власні наукові здобутки, що стосувались висвітлення особливостей гармонічної мови композиторів від класичної доби до XXI століття. Ними стали наступні теми:

– «Гармонія Л. Бетховена у контексті музичної мови романтичної та класичної доби» (Хабаль Анастасія);

– «Формотворча та виразна роль органних пунктів у симфонічній творчості П. І. Чайковського» (Оріщена Аліна);

– «Гармонія в хорових обробках М. Леонтовича» (Круліковська Яна);

– «Гармонічна мова О. Гжейло на прикладі симфонічної меси «Sunrise» (для хору і струнного оркестру) (Цвігунова Дар’я).

Кожен студент доповідав інформацію про власне дослідження, при цьому зазначаючи мету роботи, предмет, об’єкт, методи та завдання. Переконливість у розкритті тез наукової роботи підсилювалась використанням слайд-презентацій та ілюстрації музичного матеріалу у власному виконанні або ж у якісному аудіо- чи відеозапису.

Після доповіді відбувалось обговорення результатів дослідження студентів, де всі охочі задавали питання по виконаній роботі, вказували на неточності, або ж навпаки відзначали гарні здобутки і ґрунтовні відповіді.

Публічний захист наукового дослідження був орієнтований на розвиток власної думки, вміння переконливо та аргументовано висловлювати свою позицію, активно і професійно підтримувати наукове спілкування. Всі студенти продемонстрували якісний рівень підготовки, вміння вирішувати науково-практичні та дослідницькі завдання, використовуючи здобуті у стінах коледжу знання у науковій діяльності.

Вітаємо дослідників із успішним захистом наукових робіт і бажаємо їм цікавих тем у майбутній музикознавчій діяльності!

Лачко Тетяна Юріївна

Голова ПЦК «Теорія музики»

206255473 1511725392497785 3164565787683905934 n209202619 1511725529164438 5576599582778041542 n209408102 1511725489164442 6373699545551684821 n209419404 1511725565831101 3455685462284569272 n210687591 1511725455831112 8679017498633107227 n