Обговорення ОП (30.05.2021)

ОБГОВОРЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

025 «МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО»

30 травня 2021 року в Хмельницькому фаховому коледжі ім. В.І.Заремби відбулось обговорення структури і змісту освітньої програми «025 Музичне мистецтво» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за участю директора коледжу, викладачів та представників роботодавців – диригента естрадно-симфонічного оркестру Хмельницької обласної філармонії Сергія Рабійчука та Тараса Безнюка.

Метою обговорення було врахування рекомендацій щодо усунення недоліків та подальшого вдосконалення освітньої програми за результатами й оцінками висновків галузевих експертів Національного агентства забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО).

Зустріч дала можливість внести пропозиції та корективи щодо оновлення змісту ОП «025 Музичне мистецтво» на основі досягнень, зацікавлень і сучасних практик у відповідній галузі.

Зокрема, учасники зустрічі погодилися, що для оновлення освітньої програми необхідно:

  • доповнити проектну групу, до складу якої ввести представника здобувачів освіти;
  • проаналізувати аналогічні закордонні і вітчизняні програми, ознайомити з ними викладачів;
  • переглянути та оновити перелік основних та вибіркових освітніх компонентів, враховуючи вимоги законодавства (не менше 25% ‒ дисципліни за вибором здобувачів вищої освіти), кількість кредитів, кількість аудиторних, самостійних годин; усунути розбіжності в назвах ОК та опису практик;
  • узагальнити інформацію від академічної спільноти та всіх учасників ринку освітніх послуг (здобувач ‒ викладач – роботодавець).

Обговорення ОП фото 1Обговорення ОП фото 2